Dzienny Oddział Leczenia Uzależnienień rozpoczął działalność 1 lipca 2017 r. Terapia odbywa się w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Personel Ośrodka posiada wymagane przez NFZ certyfikaty potwierdzające ich kompetencje do prowadzenia zajęć dla osób uzależnionych oraz odpowiednie doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym .

Terapia na Oddziale trwa osiem tygodni- od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 13:30. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie do 15 osób.

W trakcie pobytu na oddziale dziennym pacjenci konsultowani są przez lekarza psychiatrę i przez psychoterapeutę oraz psychologa.

Osoby pracujące mogą otrzymać w czasie pobytu na Oddziale zwolnienie lekarskie (L-4).

Warunkiem przyjęcia na Oddział dzienny w KORCIE jest deklaracja utrzymywania abstynencji od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i zachowań kompulsywnych w czasie trwania leczenia. Trzeźwość kontrolowana jest systematycznie posiadającym homologację alkomatem oraz narkotestem. Rozmowę wstępną prowadzi, terapeuta dyżurujący w trakcie terapii realizowane są systematyczne spotkania z lekarzem psychiatrą oraz z własnym terapeutą . Do dyspozycji pacjentów jest pomieszczenie socjalne gdzie codziennie dostępny jest posiłek , kawa , herbata, woda oraz codzienna prasa.

Zapraszamy.